Apie mus

 

 

Kas mes esame?

Turtle.Lt – 2018 metų pabaigoje susikūrusi internetinė parduotuvė, pardavinėjame aukščiausios kokybės išskirtinius įrenginių(telefonų, kompiuterių, mašinų raktelių) aksesuarus, pagrinde iš aukščiausios kokybės medžiagų pagamintus telefonui apklijuoti skirtus “skin’us”. Naudojame tik aukšiausios kokybės medžiagas ir technologijas, todėl produkto kokybė jus maloniai nustebins. Prekes per kurjerį pristatome visoje Lietuvoje.

Kaip galiu susisiekti?

Į Jūsų klausimus maloniai atsakysime visada, galite rašyti į mūsų Facebook puslapį Turtle.Lt , el.paštu [email protected] arba susisiekti mobiliuoju telefonu.

Pagrindinis mūsų tikslas

Aukščiausios kokybės telefonų ir kitų įrenginių apsauginių aksesuarų tiekimas padėsiantis apsaugoti jūsų telefoną nuo išorinių veiksnių.

INFORMACIJA:
Simonas Brasas
Tel.nr.: +370 62340161
el.paštas: [email protected]
Įv.veiklos paž.nr.: 881925
 
 
Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu turtle.lt elektroninėje parduotuvėje susijusius aspektus. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.
Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

2. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE
2.1. Išsirinkite prekes, pasirinkite norimą pirkti prekių spalvą bei kitas savybes spauskite mygtuką “Dėti į krepšelį”; taip galite išsirinkti vieną ar daugiau prekių;
2.2. Dešinėje pusėje viršuje esančiame prekių krepšelyje matysite kiek prekių jau išsirinkote. Galutinai išsirinkus prekes krepšelyje spauskite “Tęsti atsiskaitymą”.
2.3. Norėdami įsigyti šias prekes, teisingai užpildykite privalomus laukus skiltyje “Pirkėjo rekvizitai” ir įrašykite informaciją, kuri reikalinga prekių pristatymui;
2.4. Patikrinkite ar visa užsakymo informacija teisinga ir pasirinkus jums tinkantį apmokėjimo būdą spauskite “Apmokėti“;
2.5. Apie užsakymo būseną informuosime el.paštu.

3. PREKIŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI
3.1. Prekių kainos nurodytos eurais.
3.2. Turtle.Lt elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.
3.3. Galimi visi Paysera siūlomi atsiskaitymo būdai.

4. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
4.1. Norint grąžinti Turtle.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:
· būtinai informuoti mus el. paštu [email protected] arba susisiekus nurodytu telefonu (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo datos;
· kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt.) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;
· netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;
· tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių “nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas;
4.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
· Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
· Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
· Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama ne kokybiška prekė);
· Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Mes garantuojame, kad:
· Turtle.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;
· asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti;
· asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo;
· Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.

6. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
6.1. Pirkėjas norėdamas įsigyti Turtle.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas. Paspaudęs “Užsakyti” prekes jis patvirtina, kad su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis susipažino.

7. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Turtle.lt elektroninėje parduotuvėje bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.
7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Turtle.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).
7.3. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
7.5. Pirkėjas, naudodamasis Turtle.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

8. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Turtle.lt elektronine parduotuve.
8.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga force majeure) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
8.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9. ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už “Pirkėjo duomenų“ formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas “Pirkėjo duomenų” formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.
Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.